Rodinné fórum

Blog

 

Vztahy mezi mužem a ženou se dramaticky mění. Partnerství již není rozděleno na mužský a ženský svět. Tedy žena ochraňovatelka domova a rodinného krbu, trávící většinu času v rodině a muž dobyvatel přinášející do rodiny hmotné zabezpečení. Tyto dva světy se pomalu slučují, prolínají.